Finančná analýza

Relevantné informácie o finančnej kondícii a stabilite vašeho podniku

Nákladový kontroling

Relevantné informácie o ziskovosti vašich činností v relevantnom čase

Obchodný progres

budovanie, školenie a kontrola obchodného oddelenia.

Strategické vyjednávanie

Asistencia a poradenstvo pri vyjednávaní s bankami, veriteľmi a obchodnými partnermi.

Bonita partnerov

Posúdenie partnerov z hladiska ich finančnej stability.

Hodnota podniku

Poradenstvo pri stanovení a budovaní hodnoty podniku.

Kto sú naši klienti?

Naši klienti sú najčastejšie právnické osoby, resp. fyzické osoby podnikatelia, ktorí majú pocit, že v ich podniku nie je všetko tak, ako by si predstavovali.

Riešime situácie v podnikoch kde klesajú tržby, opakuje sa záporný hospodársky výsledok, chýbajú finančné zdroje a podobne.

Medzi našich klientov však patria aj firmy, ktoré síce nesužujú fatálne problémy no vzhĺadom na všetky okolnosti majú dojem, že nevyužívajú potenciál firmy naplno.

Medzi našich klientov však patria aj firmy, ktoré síce nesužujú fatálne problémy no vzhĺadom na všetky okolnosti majú dojem, že nevyužívajú potenciál firmy naplno.

Content Image

Oblasti nášho pôsobenia

Úspešne pomáhame klientom naprieč širokým spektrom priemyselných odvetví.

Latest Products Image

Strojárske podniky 

Náš tím má rozsiahle skúsenosti s podnikmi z oblasti strojárstva, kovovýroby a hutníctva. Dôverne poznáme problémy vo vašom segmente.

Latest Products Image

Stavebné spoločnosti

Stavebné spoločnosti a podniky, ktoré tvoria parciálnu súčasť stavebníctva majú asi najväčší podiel na našom portfóliu referencií.

Latest Products Image

Potravinárstvo

Počas našej praxe sme mali možnosť pomáhať mliekarňam, mäsiarskym spoločnostiam, pivovarom, či výrobe lahôdok a polotovarov z hydiny.

Latest Products Image

Veľkoobchod Management

Máme skúsenosti vo veľkoobchode s autodielmy, antikorom a výrobkami z antikoru, sanitou, ovocím a zeleninou, či reťazec potravín.

Latest Products Image

Poľnohospodárstvo Management

Poľnohospodárstvo má medzi našimi referenciami rovnako svoje miesto a to v podobe viacerých poľnohospodárskych družstiev.

Latest Products Image

Ostatné oblasti Management

Výroba plastov, Energetika, e.commerce, Logistika a doprava, HORECA, Drevovýroba, Reprografia, Spracovanie odpadu, Baníctvo a hútnictvo...

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

Prečo si vybrať práve nás?

Medzi našich špecialistov patria profesionálni manažéri,znalci v controlingu a daňovom poradenstve.
Máme rozsiahle skúsenosti s reštrukturalizáciami podnikov naprieč celým spektrom odvetví.
Úvodné konzultácie sú bezplatné. Až kým sa nerozhonete podpísať s nami kontrakt, neplatíte nám žiadne poplatky.
Už úvodné konzultácie podliehajú mlčanlivosti. Môžete tak . byť v rozhovore úprimní a otvorení.

Analýza

Hĺbková analýza podniku

  • Interpretácia zisteného stavu
  • Identifikácia kritických miest
  • Stanovenie priorít

Projekt

Strategický ozdravný plán

  • Vyčíslenie základných parametrov
  • Vypracovanie postupu ozdravenia
  • Vypracovanie metód na ozdravenie

Implementácia

Proces ozdravenia podniku

  • Koučing a mentoring manažmentu
  • Priamy výkon procesu
  • Kombinácia metód

Priblížme si trochu naše aktivity

Skúsme si vysvetliť, v čo vám môžu naše nástroje pomôcť.

Portfolio Image

Finančná analýza podniku

Analýza Vám dá odpoveď v akom stave je váš podnik z hladiska finančnej stability a rentability v porovnaní s relevantným trhom. Zistíte napríklad ako je vaša firma pripravená na vývoj hospodárskeho cyklu, prípadné núdzové situácie, resp. či je pripravená udržateľne ďalej rásť.

Portfolio Image

Controling

Kalkulácie marže, fixných a variabilných nákladov a ich spätná kontrola. Controling Vám dá tiež odpovede na otázky, Koľko musím vyrobiť tržieb kým sa dostanem do zisku, alebo koľko mi ostáva z každého eura čo útŕžim?

Portfolio Image

Obchodný progres

Zanalyzujeme vaše obchodné oddelenie a pokúsime sa z neho vydolovať maximum prostredníctvom školení, odmeňovacieho systému, koučingu a kontroly ich aktivít.

Portfolio Image

Bonita klienta

Chce od vás nový klient dodávky na faktúru? Alebo máte u klienta pohľadávky po splatnosti a váhate či mu ďalej dodávať alebo pomaly znižovať angažovanosť? Pomôžeme vám rozhodnúť sa na základe faktov.

Portfolio Image

Vyjednávanie

Máte problémy s prevádzkovým kapitálom? Chýbajú vám peniaze na zákazky? Tlačia na Vás veritelia lízingovky či banky? Pomôžeme Vám vyjednať s veriteľmi nové dohody.

Top